N.N. Businck

Nakomelingen van N.N. Businck
N.N. Businck is geboren omstreeks 1440 in Dersum (Duitsland).
Voor een overzicht van zijn nakomelingen: klik hier