Harm Koning, slachtoffer WO II

Harm Koning is een broer van Berend Koning. de grootouder van Berend Bossen

Harm Koning, geboren te Noordbroek (Groningen), was werkzaam als procuratiehouder bij de NV Centrale Handels-Maatschappij Coevorden.(met de pakhuizen De Vlijt en ’t Arsenaal.)
Hij was lid van de baptistengemeente in Stadskanaal en administrateur van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland. In Coevorden kerkelijk wat ontheemd, leefde hij mee met de Hervormde Evangelisatie aan de Krimweg. Hierdoor werd hij ook medewerker aan de Hervormde zondagsschool in Steenwijksmoer. Hij was voorzitter van de Nederlands Christelijke Geheelonthoudersbond afdeling Coevorden en lid van de Bijzonder Vrijwillige Landstorm. (De vooroorlogse Nationale Reserve).
Harm Koning sloot zich gedurende de oorlog aan bij de Coevorder knokploeg, die “op Klooster” samenkwam om plannen te smeden en zich te oefenen in wapengebruik.
Een poging om de spoorbrug over het Coevorder-Vechtkanaal op te blazen mislukte, maar een overval op een transport distributiebonnen had wel succes.
Als gevolg van een arrestatie in Schoonebeek ontstond een golf van overvallen door Nederlandse SS-ers en landwachters en op 9 januari 1945* werd ook Harm Koning hier slachtoffer van.
Via Hollandscheveld (de SS-ers) en Groningen (de SD.) kwam hij terecht in het concentratiekamp Neuengamme. Begin mei 1945 werd dit kamp door de Duitsers ontruimd, waarna alle gevangen overgebracht werden op drie koopvaardij schepen. Eén schip kreeg averij, maar de beide overige voeren de Noordzee op, waar ze op 3 mei 1945 als vijandelijke vaartuigen door Engelse jachtvliegtuigen tot zinken werden gebracht. Zevenduizend gevangen lieten hierbij het leven; onder hen was Harm Koning.
Het proces verbaal spreekt van 8 januari als eerste arrestatie-datum, als 9 januari de arrestatiedatum van Harm Koning is geweest, dan had Koning op de hoogte kunnen zijn gebracht van de arrestatie van zijn Districtscommandant Mantel en had hij kunnen onderduiken.
Volgens een getuige is Harm Koning ’s morgens, voor zijn arrestatie, gewaarschuwd.

Op 15 februari 1952 is zijn overlijden in de Burgerlijke Stand van Coevorden geregistreerd.