de naam Mellema

De naam Mellema.

De naam Mellema is gebaseerd op de naam van onze voorouder Elske Melles. Zij was getrouwd met Hans Leenders.

naam mellema (schema)

De kleindochter van Elske is Eelke Melles (gedoopt op 11 januari 1732). Zij was getrouwd met Wubbelt Alberts (gedoopt op 2 maart 1721).

Omstreeks1812 is in Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. Voor de invoering van de Burgerlijke Stand was de naamgeving niet gereguleerd.

Voor 1812 wordt bij genealogisch onderzoek veelal gebruik gemaakt van de kerkelijke archieven (de doop-, trouw- en begrafenisboeken)

In het doopboek werd een kind vaak alleen met de voornaam vermeld, waarbij wel zijn ouders werden genoemd, b.v. “Geboren Wubbelt, zoon van Albert Wubbelts”. Door familie en kennissen werd de zoon vervolgens aangeduid als Wubbelt Alberts. Deze “naamsomkering” tussen vader en kind wordt patroniem of vadersnaam genoemd.

Bij deze naamsomkering werd soms uitgegaan van de naam van de moeder. Het vernoemen naar de (voor)naam van de moeder wordt matroniem genoemd.

In de totstandkoming van de naam Mellema is sprake van een matroniem.

Zoals uit het schema blijkt zijn zowel de zoon als de kleindochter vernoemd naar de vrouw van Hans Leenders (Elske Melles).

Toen in 1812 bij de verplichte inschrijving in de Burgerlijke Stand een achternaam gekozen moest worden, hebben -voor zover bekend- alle nazaten van Eeke Melles gekozen voor de naam Mellema.

In 1848 is Jan Wubbelts overleden (zoon van Eelke Melles). In de overlijdensakte is de naam Mellema vermeld als achternaam van Jan Wubbelts.

Ook hebben alle kleinkinderen van Eelke Melles de achternaam Mellema gekregen.

Echter toen Eelke Melles in 1814 op 81 jarige leeftijd overleed is zijn in de Burgerlijke Stand opgenomen als Eike Melles, dus zonder de naam Mellema.

Conclusie

De naam Mellema moet waarschijnlijk gelezen worden als “kinderen/nakomelingen van Melles Ma”.

 

Vermeldenswaard is nog dat de man van Eeke Melles (Wubbelt Alberts) bij de doop van zijn kinderen met uiteenlopende namen in het doopregister van de kerk is opgenomen:

naam kind vermelde naam van de vader vermelde naam van de moeder
Grietje Wubbelts Wubbelt Caspers Eelke Melles
Albertje Wubbelts Wubbelt Albert Eeke Melles
Albert Wubbelts Wubbelt Alberts Eeke Melles
Engeltje Wubbelts Wubbelt Jans Eeke Melles
Jan Wubbelts Wubbelt Jans Wolf Eeke Mellens