Introductie

INLEIDING

Deze genealogiewebsite beschrijft de stamboom van Berend Bossen en Zwaantje Mellema. De website is op hoofdlijnen ingedeeld naar de 8 grootouders.

Ik (Berend Bossen) ben vernoemd naar mijn grootvader Berend Koning. Maar waar komt de naam Berend oorspronkelijk vandaan? Het vinden van een antwoord op deze vraag was het begin van mijn stamboomonderzoek. En zo ben in begonnen met het onderzoek naar mijn voorouders. Ik ben getrouwd met Zwaantje Jantina Mellema. In mijn onderzoek heb ik ook de voorouders van Zwaantje betrokken. We stammen beide uit Oost-Groningen. Oost-Groningen was eeuwenlang een geisoleerde gemeenschap. het is dan ook onvermijdelijk dat Zwaantje en ik gemeenschappelijke voorouders hebben.

Op deze website zijn de voorouders van Berend Bossen en Zwaantje Mellema beschreven.

In onderstaand schema zijn de ouders en grootouders van Berend en Zwaantje beschreven.

(groot)ouders 1

Om het overzichtelijk te houden is per grootouder een beschrijving opgenomen.

Per grootouder zijn de voorouders, enkele stamouders en de stamboom beschreven:

A. VOOROUDERS

In dit onderdeel zijn alle (bekende) voorouders van de betreffende grootouder beschreven. Deze beschrijving wordt ook wel kwartierstaat genoemd.

B. STAMOUDER(S)

Stamouders zijn de oudste generatie (bekende) voorouders. Onder de kop “Stamouders” zijn per grootouder een aantal stamouders opgenomen. Van deze stamouders zijn alle bekende nakomelingen beschreven.

C. STAMBOOM

Alle 8 grootouders zijn in een integrale stamboom opgenomen. De stamboom is een schematische weergave van alle onderlinge relaties alle (bekende) voorouders, nakomelingen en broers/zussen. Per grootouder wordt verwezen naar de lokatie van de betreffende grootouder in de stamboom.

In het Familieboek zijn alle gegevens van de 8 grootouders opgenomen.

Daarnaast zijn op deze website een aantal Familieverhalen beschreven.